Over mensen,  informatie Management en de vierde industriËle revolutie  

Voor commisarissen, senior management en directies

Afnemers

Informatie uitwisseling start met het begrijpen wat voor informatie U nodig heeft voor uw  organisatie  en afnemers. Maar heeft U al een idee over de nabije toekomst en de snelheid waarmee structurele veranderingen aankomen en kansen bieden zoals de 4-de industriële revolutie. Kan uw organisatie daarop goed anticiperen? Is welzijn onderdeel van uw bedrijfsvoering door competeties te begrijpen? Bent U voorbereid op sterk veranderd consumenten gedrag van de Gen-Z generatie en hoe gaat U daarmee om? Allemaal vragen waar duiding en onderzoek in een heldere probleemstelling met duidelijke kaders en samenhang hoop en continuïteit geeft.

De klapstoel 13 juni 2019

De klapstoel 9 mei 2019

Laatste nieuws

In de blog sectie ziet U mijn subjectieve meningen en over trends, politiek en de vierde industiële revolutie.

Europese verkiezingen 2019

Indien rechtse partijen linkse stellingen op zouden werpen en omgekeerd, rechtse partijen linkse stellingen zouden opwerpen, ben ik er van overtuigd dat meer inwoners de gang naar de Europese stembus[…]

Read more

Wijsheid komt met de jaren

Na enkele jaren gestudeerd te hebben en op de vooravond te staan een titel bachelor business management te halen, kom ik erachter dat ik eigenlijk helemaal niks weet. Ik heb[…]

Read more

Een superbloedmaan en het westen

Vanochtend 21 januari werd ik vroeg wakker om te kijken naar het schouwspel van de superbloedmaan in de kraakheldere hemel. Een term die vooral in de joodse religie wordt gebruikt[…]

Read more

10 jaar

Projecten

12.303

Gewerkte uren

1

Consultant

Contact

Mark Kleiter – Oeverzwaluw 43 – 5221 GM ‘- s Hertogenbosch – info@kleiter.nl

Algemene Ordening Gegevensbescherming

Dit is de privacyverklaring ten behoeve van ‘de Website’ www.kleiter.nl van Mark Kleiter Consultancy (hierna te noemen: ‘‘de Website’’).
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens mogelijk worden verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen ‘de Website’ bezoeken of gebruiken.
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 ‘DE WEBSITE’ VERWERKT (MOGELIJK) DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VAN U INDIEN U:
a. zich inschrijft voor advies, een evenement of een andere activiteit die ‘de Website’ aanbiedt;
b. een aankoop doet bij ‘de Website’;
c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van ‘de Website’;
d. een formulier invult voor enige Websitedienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met ‘de Website’ op te nemen.
1.2 ‘DE WEBSITE’ VERZAMELT (MOGELIJK) DE VOLGENDE GEGEVENS:
a. naam;
b. e-mailadres;
c. telefoonnummer;
1.3 ‘DE WEBSITE’ KAN DEZE GEGEVENS GEBRUIKEN OM:
a. verzoeken van u in behandeling te nemen;
b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens ‘de Website’;
c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
d. ‘de Website’ van het district te optimaliseren;
e. contact met u op te nemen of te onderhouden;
f. een aanvraag voor een dienst van ‘de Website’ aan u in behandeling te nemen.
g. nieuwsbrieven te versturen waarvoor u zich aangemeld heeft.
2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 CONTACT OPNEMEN
U kunt contact opnemen met de beheerder van ‘de Website’ via het algemen contactformulier  voor:
a. meer informatie over de wijze waarop ‘de Website’ persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die ‘de Website’ met betrekking tot u verwerkt;
d. afmelden voor de registratie op ‘de Website’ via het contactformulier;
e. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ‘de Website’.
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 ‘de Website’ zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 ‘de Website’ zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
4. DERDEN
4.1 ‘de Website’ zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of ‘de Website’ daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.
5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Learn More