hoe om te gaan met een veranderende economische omgeving.

Zingeving en nieuwe balansen zoeken.

Kennis- en informatievoorziening

Als een bedrijf een databedrijf wordt, dan is het pas in staat om deel uit te maken van de vierde industriële revolutie. Daarbij zijn kennis- en informatievoorziening belangrijk drijfveren.  Om deze voorzieningen mogelijk te maken, is slim programmamanagement nodig.

Connectie leggen is het begin

Laatste nieuws

In de blog sectie ziet U mijn subjectieve meningen over trends, politiek en informatie management. 

Meta-data en het grotere geheel

De opkomst en ondergang van Cambridge Analytica beschreven in het boek “Targeted -My inside Story of Cambridge Analytica and How Trump and Facebook Broke Democracy” (Kaiser, 2019) beschrijft een operationeel[…]

Read more

Brengt de toekomst verlichting?

Veel futuristen kunnen goed duiden wat er komen gaat en wat voor impact dat heeft op de mens en de maatschappij. Van toegepaste 3D-printing tot en met DNA-geheugen dat gebruikt[…]

Read more

Klimaat Crisis

Klimaat verandering gaat een volgende fase in Een platte steen die over water scheert maakt steeds kleinere sprongetjes en verdwijnt uiteindelijk onder water. Een spelletje dat ik oneindig kon spelen[…]

Read more

Contact

Mark Kleiter – Oeverzwaluw 43 – 5221 GM ‘- s Hertogenbosch – info@kleiter.nl

Algemene Ordening Gegevensbescherming

Dit is de privacyverklaring ten behoeve van ‘de Website’ www.kleiter.nl van Mark Kleiter Consultancy (hierna te noemen: ‘‘de Website’’).
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens mogelijk worden verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen ‘de Website’ bezoeken of gebruiken.
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 ‘DE WEBSITE’ VERWERKT (MOGELIJK) DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VAN U INDIEN U:
a. zich inschrijft voor advies, een evenement of een andere activiteit die ‘de Website’ aanbiedt;
b. een aankoop doet bij ‘de Website’;
c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van ‘de Website’;
d. een formulier invult voor enige Websitedienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met ‘de Website’ op te nemen.
1.2 ‘DE WEBSITE’ VERZAMELT (MOGELIJK) DE VOLGENDE GEGEVENS:
a. naam;
b. e-mailadres;
c. telefoonnummer;
1.3 ‘DE WEBSITE’ KAN DEZE GEGEVENS GEBRUIKEN OM:
a. verzoeken van u in behandeling te nemen;
b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens ‘de Website’;
c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
d. ‘de Website’ van het district te optimaliseren;
e. contact met u op te nemen of te onderhouden;
f. een aanvraag voor een dienst van ‘de Website’ aan u in behandeling te nemen.
g. nieuwsbrieven te versturen waarvoor u zich aangemeld heeft.
2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 CONTACT OPNEMEN
U kunt contact opnemen met de beheerder van ‘de Website’ via het algemen contactformulier  voor:
a. meer informatie over de wijze waarop ‘de Website’ persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die ‘de Website’ met betrekking tot u verwerkt;
d. afmelden voor de registratie op ‘de Website’ via het contactformulier;
e. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ‘de Website’.
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 ‘de Website’ zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 ‘de Website’ zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
4. DERDEN
4.1 ‘de Website’ zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of ‘de Website’ daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.
5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Learn More