Life Hacking Blog

Europese verkiezingen 2019

Indien rechtse partijen linkse stellingen op zouden werpen en omgekeerd, rechtse partijen linkse stellingen zouden opwerpen, ben ik er van overtuigd dat meer inwoners de gang naar de Europese stembus zullen maken op 23 mei, om vrees of onheil af te wenden. Vrees of onheil voor wat, hoor ik u vragen. Dat hangt af van…
Lees verder

Wijsheid komt met de jaren

Na enkele jaren gestudeerd te hebben en op de vooravond te staan een titel bachelor business management te halen, kom ik erachter dat ik eigenlijk helemaal niks weet. Ik heb een meter boeken staan en zo’n 25 rapporten geschreven maar zou met de opgedane kennis nog geen deuk in een pakje boter slaan. In de…
Lees verder

Een superbloedmaan en het westen

Vanochtend 21 januari werd ik vroeg wakker om te kijken naar het schouwspel van de superbloedmaan in de kraakheldere hemel. Een term die vooral in de joodse religie wordt gebruikt waarbij onheilspellend sociale en maatschappelijke veranderingen ingeluid worden door wereld geesten. De traditie is naadloos door het westen overgenomen en we hebben met zijn allen…
Lees verder

Boek schrijven

Een jaar geleden heb ik schrijfles gehad bij Wedding in Harderwijk waarbij Martijn Adelmund de cursus gaf hoe een boek te schrijven. Een van mijn ambities blijft het schrijven van een boek dat er toe doet. Ook is er maar één titel die ik voor ogen heb. Hoe om te gaan met singularities. Singularities een…
Lees verder

Klimaat tegengas

Wat opvalt in de lokale politiek in de hoofdstad van Brabant is dat we in de probleemstelling van de energietransitie het klimaat als oorzaak zijn gaan gebruiken door enkele belanghebbende om energie afnemers onder druk te zetten om mee te gaan met energie opwekking zoals windmolens en zonnepanelen. Dit omdat doelen die gesteld zijn in…
Lees verder

Wie heeft de machine aangezet in 1774?

Met de wereld zoals we deze ervaren in drie stappen, de 3 industriële revoluties , zijn we gekomen in een tijdperk dat we ons gaan opmaken voor de vierde industriële revolutie. In mijn jeugd en jong volwassen tijd heb ik veel SF films bekeken waarin een deel van de toekomstige werkelijkheid kaders kregen en ik…
Lees verder

Hoe een faillissement af te wenden met behulp van het World Economic Forum programma?

In het afgelopen decennium zijn veel gerenommeerde grafische bedrijven in een faillissement terecht gekomen. Van de doorstartende bedrijven is, geschat, meer dan 70% opnieuw in problemen gekomen. Daarentegen is de omzet van de gefailleerde bedrijven rimpelloos opgegaan in de markt naar andere grafische bedrijven. In hoeverre had men deze teloorgang van de grafische industrie aan…
Lees verder

Welke type project management voor DAM

Van oudsher is altijd veel discussie geweest over een Digital Asset Management (DAM) vs. een Content Management systeem (CMS) voor beheer en distributie van content. Een DAM is in tijd eerder tot ontwikkeling gekomen voor commerciële doeleinden dan een CMS en een DAM werd voornamelijk als beeldbank gebruikt (jaren 90 vorige eeuw). Ook is DAM…
Lees verder

Business Modellen, exponentieel en SIngularities

De probleemstelling is simpel; Bestaande bedrijfs management modellen worden in een theoretisch kader gebruikt om het gedrag, doelstellingen, resultaten van een organisatie te analyseren en te duiden. Door deze, vaak na-oorlogse, gebruikte business modellen in de analyse te gebruiken wordt een onderbouwing gecreëerd waarom een probleemstelling te bewijzen valt en wat er aan te doen. Twee…
Lees verder

Futurist

In de afgelopen jaren zie ik steeds meer futuristen lezingen geven. Da’s een groep mensen die beschrijft hoe de toekomst en vooral de nabije toekomst zich manifesteert. Ik heb me, tot zekere hoogte, daar mee kunnen identificeren vanuit technologisch standpunt. Technologie en mens raken steeds meer verweven en we staan eigenlijk nog aan een pril…
Lees verder