Life Hacking Blog

Boek schrijven

Een jaar geleden heb ik schrijfles gehad bij Wedding in Harderwijk waarbij Martijn Adelmund de cursus gaf hoe een boek te schrijven. Een van mijn ambities blijft het schrijven van een boek dat er toe doet. Ook is er maar één titel die ik voor ogen heb. Hoe om te gaan met singularities. Singularities een…
Lees verder

Klimaat tegengas

Wat opvalt in de lokale politiek in de hoofdstad van Brabant is dat we in de probleemstelling van de energietransitie het klimaat als oorzaak zijn gaan gebruiken door enkele belanghebbende om energie afnemers onder druk te zetten om mee te gaan met energie opwekking zoals windmolens en zonnepanelen. Dit omdat doelen die gesteld zijn in…
Lees verder

Wie heeft de machine aangezet in 1774?

Met de wereld zoals we deze ervaren in drie stappen, de 3 industriële revoluties , zijn we gekomen in een tijdperk dat we ons gaan opmaken voor de vierde industriële revolutie. In mijn jeugd en jong volwassen tijd heb ik veel SF films bekeken waarin een deel van de toekomstige werkelijkheid kaders kregen en ik…
Lees verder

Hoe een faillissement af te wenden met behulp van het World Economic Forum programma?

In het afgelopen decennium zijn veel gerenommeerde grafische bedrijven in een faillissement terecht gekomen. Van de doorstartende bedrijven is, geschat, meer dan 70% opnieuw in problemen gekomen. Daarentegen is de omzet van de gefailleerde bedrijven rimpelloos opgegaan in de markt naar andere grafische bedrijven. In hoeverre had men deze teloorgang van de grafische industrie aan…
Lees verder

Welke type project management voor DAM

Van oudsher is altijd veel discussie geweest over een Digital Asset Management (DAM) vs. een Content Management systeem (CMS) voor beheer en distributie van content. Een DAM is in tijd eerder tot ontwikkeling gekomen voor commerciële doeleinden dan een CMS en een DAM werd voornamelijk als beeldbank gebruikt (jaren 90 vorige eeuw). Ook is DAM…
Lees verder

Business Modellen, exponentieel en SIngularities

De probleemstelling is simpel; Bestaande bedrijfs management modellen worden in een theoretisch kader gebruikt om het gedrag, doelstellingen, resultaten van een organisatie te analyseren en te duiden. Door deze, vaak na-oorlogse, gebruikte business modellen in de analyse te gebruiken wordt een onderbouwing gecreëerd waarom een probleemstelling te bewijzen valt en wat er aan te doen. Twee…
Lees verder

Futurist

In de afgelopen jaren zie ik steeds meer futuristen lezingen geven. Da’s een groep mensen die beschrijft hoe de toekomst en vooral de nabije toekomst zich manifesteert. Ik heb me, tot zekere hoogte, daar mee kunnen identificeren vanuit technologisch standpunt. Technologie en mens raken steeds meer verweven en we staan eigenlijk nog aan een pril…
Lees verder

Aanleiding tot ontwikkelen van cognitive business management

“Cognitieve business management is gebaseerd op bestaande business managementmodellen die het gedrag van een organisatie analyseren en samenvatten in een simpel bedrijfsmodel. Door deze, vaak naoorlogse, businessmodellen aan elkaar te koppelen wordt bewijs geleverd waarom het businessmodel klopt tot het tegendeel wordt bewezen. Twee constante zijn daarbinnen altijd aanwezig: lineaire tijdschema’s waardoor het budget denken…
Lees verder

Digital Asset Management

Situatieschets De centrale vraag is waarom de informatie van het huidige administratieve systeem niet zodanig georganiseerd kan worden. Dat content, artwork of product informatie naar elk medium of kanaal op een eenvoudige manier ontsloten kan worden. De organisatie heeft om dit probleem op te lossen, vaak, de eigen administratieve software – of webshop leverancier omarmd.…
Lees verder

Uitgevers en opdelen media waarde keten

Magazine uitgevers in Nederland zijn relatief laat begonnen met het opdelen van de content waarde keten. Het doel van het opdelen van een content waarde keten is om kosten te verlagen en terug te gaan naar de kern “uitgeven”. Titels afstoten is een methode en kan door geld verstrekkers opgelegd worden om de liquiditeit positie te verbeteren…
Lees verder