Aanleiding tot ontwikkelen van cognitive business management

Transformatie bestaat door creativiteit

Aanleiding tot ontwikkelen van cognitive business management

“Cognitieve business management is gebaseerd op bestaande business managementmodellen die het gedrag van een organisatie analyseren en samenvatten in een simpel bedrijfsmodel. Door deze, vaak naoorlogse, businessmodellen aan elkaar te koppelen wordt bewijs geleverd waarom het businessmodel klopt tot het tegendeel wordt bewezen.

Twee constante zijn daarbinnen altijd aanwezig: lineaire tijdschema’s waardoor het budget denken plaats vindt (1) en lineair denken over groei (2). De vele businessmodellen zijn in de afgelopen decennia ontwikkeld voor elk deelgebied: zoals organisaties in verandering, administratieve organisatie, bestuurlijke informatievoorziening, demand en supply management. Lineair denken en de stelling dat 4 % groei per jaar terug is te leiden tot een onderliggende Anglo Amerikaans model zoals het militair-industrieel of nu het milieu-militair-industrieel complex vormt hiervan de basis.  De inrichting van bijna alle westerse economische modellen zijn hier tegenwoordig op gebaseerd.

Cyclisch ondernemen is anders en gaat uit van organisch modellen waarbij groei op gezette tijden aanwezig is door de variabele continuïteit te integreren in het vigerend bedrijfsmodel. Dit principe was dit denken tot de eerste industriële revolutie het uitgangspunt van bedrijfsvoering en handelt vanuit het principe van delen. Verzuilde gemeenschappen deelde informatie en coöperaties waren de basis voor ondernemen ook om risicospreiding te borgen. Door de naoorlogse groei van 4% te omarmen als wetmatigheid zijn er 50 jaar na dato grote problemen gecreëerd binnen de economische modellen waarbij de noodzaak om exponentiele groei te houden om het huidige economisch systeem in stand te houden tevens ook de zwakte van het systeem vormt. Schuld maken en schaarste blijft een voorname rol spelen in dit economische model”

Het manifest “groter worden zonder groeien” geschreven door Ric Hofmans. Waarbij het samengesteld ontwikkeling innovatie model een combinatie is van de kennis spiraal en verander model (Nonaka en Fuller) heeft geleid heeft tot het volgende model:

 

Afbeelding 1: Samengesteld ontwikkel model van MKC.

 

Zie ook: http://www.knowledgesharingcentre.com/news/