Boek schrijven

Transformatie bestaat door creativiteit

Boek schrijven

Een jaar geleden heb ik schrijfles gehad bij Wedding in Harderwijk waarbij Martijn Adelmund de cursus gaf hoe een boek te schrijven. Een van mijn ambities blijft het schrijven van een boek dat er toe doet. Ook is er maar één titel die ik voor ogen heb. Hoe om te gaan met singularities.

Singularities een engels woord dat vertaald kan worden als “eigenaardigheid”, “rarigheid” in het Nederlands. Naar mijn mening is niets zo fijn als een paradox waarbij waarheid op meerdere manieren uitgelegd kan worden omdat de wereld zich daarvoor leent. Een eigenaardigheid geeft zo’n duiding dat je er als mens over gaat nadenken. Twee evenwijdige lijnen die samen komen kan niet volgens de wetten die we kennen. Toch zien we deze elke dag lijnvormen die van ons af naar de horizon evenwijdig lopen zoals wegen en het spoor en schijnbaar kunnen we dat als mens logisch interpreteren. In de natuurkunde is er maar een dissonant en dat is tijd. Tijd maakt alles zichtbaar zo als we het nu zien. Het woord “singularities” wordt altijd in relatie gezet met tijd. We meten zelfs de afstand van sterren die we zien in tijd. Grappig want een baan van een ster heeft niets te maken met tijd. Een baan van een ster is bepaald en maakt onderdeel van een kamer maar een mens meet het in tijd omdat we het zo hebben geleerd. Singularitiy kan in zijn simpelste vorm vertaald worden met een zandloper. Van een zandloper kan je alleen maar van het ene ruimte de andere ruimte in komen door een klein gaatje in het midden. Als je aan de ene kant in de ruimte van de zandloper bevindt dan kan je de andere ruimte van de zandloper kamer beredeneren als mens. Het oog in het midden van de zandloper is het oog. Het oog klein, niet rekenend houdend met de vorm van wat zich in de zandlopers ruimte bevind dat en naar de andere kant wil gaan.

Natuurkundige zwarte gaten zijn precies op hetzelfde fenomeen gebaseerd. Omdat je je aan de ene kant van het oog, zwart gat bevindt, kan je beredeneren dat er aan de andere kant een zelfde soort ruimte moet bevinden. Het lijkt dat je niet door het gat kan maar dit heeft te maken met tijd. Stel dat tijd anders is dan we denken dan maakt de grote van het voorwerp niet uit of het door het oog kan. Tijd bepaald immers de grote van opening. Toch wil een mens alles zichtbaar maken en tijd is dermate belangrijk omdat het kaders geeft aan leven dat het economische model , met name na de WOII, er op gebaseerd is. Het economische model dat vaak ten grondlag ligt aan veel onderzoek van tech bedrijven waarbij innovatie op een strategische manier ingezet kan worden om mensheid vooruit te helpen is singularityhub. Wat dan die vooruitgang ook is.

Mijn boek. Elke week komt er een klein beetje informatie bij waarbij de samenhang van geachten, feiten, analyses, begrip, weten en toegankelijkheid de kernbegrippen zijn. Wordt vervolgd.