Brengt de toekomst verlichting?

Transformatie bestaat door creativiteit

Brengt de toekomst verlichting?

Veel futuristen kunnen goed duiden wat er komen gaat en wat voor impact dat heeft op de mens en de maatschappij. Van toegepaste 3D-printing tot en met DNA-geheugen dat gebruikt wordt om informatie op te slaan, passeert de revue. In deze race is inmiddels een ding sterk naar voren gekomen; exponentiële groei van organisaties is altijd verbonden aan toegepaste technologie.

Exponentiële groei wordt door Kurzweil zelfs gekenmerkt als dubbele exponentiële groei. Dat zou volgens Kurzweil inhouden dat we in de komende 100 jaar geen 100 jaar verandering ervaren maar eerder 20.000 jaar verandering gaan meemaken. Een drijver achter de snelheid van verandering is de verlichting dat ‘toegepast transhumanisme’ wordt genoemd. Een woord dat eind vorige eeuw nog een sektarische betekenis had maar door de snelheid waarmee de ontkerkelijking zich aan de bevolking voltrekt in deze tijd als vooruitgang wordt gezien door andersdenkenden. 

De contouren van industrie 4.0 zijn zich aan het zetten en de nieuwe principes borgen zich in de organisaties. Naast de big 5 techbedrijven zoals Facebook, Google, Apple, Amazon en Twitter zijn er tienduizend bedrijven die meeduwen aan het wiel van vooruitgang dat inmiddels zo snel draait dat elke generatie zich vervreemdt van de vorige generatie doordat de maatschappij anders wordt ingericht dan gehoopt / verwacht. Vooruitgang is nooit loyaal aan het oude en breekt altijd met de bestaande cultuur om zo een nieuwe cultuur te kunnen introduceren.

Het komende decennium is de impact van technologie simpel; toevoegde waarde van menselijke arbeid verdwijnt in de traditionele manier. Een trend die al vanaf de start van de mechanisatie revolutie speelt en de komende jaren een punt bereikt waarbij mensen niet meer deelnemen aan het productie arbeidsproces. Je hebt dan alleen nog de bedenkers en makers van machines. Machines zijn in deze ook platformen, services, robots, distributienetwerken enzovoorts. De organisaties die hier mee om kunnen gaan, hebben de 5 fases van volwassenheid groei doorgelopen en hebben het punt van transformatie bereikt.

Transformatie van de organisatie is de vereiste uitgangssituatie om exponentieel te kunnen gaan groeien en jaren, zo niet decennia, aan tijd in te halen op de toekomst. Dit om een tijdspanne van 20.000 jaar verandering in 100 jaar te realiseren. Creativiteit loopt hand in hand met transformatie. Als transformatie van organisaties opgevolgd wordt door transcendentie dan spreken we van verlichting. Verlichting – in de geschiedenis van Europa een steeds terugkerend fenomeen waarbij renaissance of opstanding verantwoordelijk was voor een hernieuwde inrichting van de maatschappij – wordt door verlicht denken 2.0 geleid door middel van technologie naar transcendentie.

Een perspectief waar we het mee moeten doen.