Business Modellen, exponentieel en SIngularities

Transformatie bestaat door creativiteit

Business Modellen, exponentieel en SIngularities

De probleemstelling is simpel; Bestaande bedrijfs management modellen worden in een theoretisch kader gebruikt om het gedrag, doelstellingen, resultaten van een organisatie te analyseren en te duiden. Door deze, vaak na-oorlogse, gebruikte business modellen in de analyse te gebruiken wordt een onderbouwing gecreëerd waarom een probleemstelling te bewijzen valt en wat er aan te doen. Twee constante(s) worden altijd gebruikt: de probleem/ambitie en de tijdslijn. Het moet tenslotte SMART zijn.

De plan matige economie gaat uit van een 4% jaarlijkse groei maar de houdbaarheid datum lijkt bereikt te zijn en nieuwe business management modellen zijn vanaf 2012 geïntroduceerd waardoor groei exponentieel kan toenemen om het economisch systeem te blijven voeden. Een uitfasering dreigt te komen van organisaties in de komende jaren die op oude leest gestoeld blijven.

Exponentiële groei gaat uit van het gedachtegoed dat het woord “singularities” uitdrukt. In de basis wordt geprobeerd een hoger meta niveau te bereiken,  waar volwassenheid groei een onderdeel van is, door techniek, mens, middelen, management hernieuwd in balans te krijgen. Tot nu toe wordt dit gebruikt , er zijn uitzonderingen, bij Amerikaanse bedrijven en hebben deze bedrijven een decennium voorsprong op bestaande bedrijven op na-oorlogse bedrijfsorganisatie. Kern waardes van de nieuwe organisaties met de exponentiële groei zijn hierbij anders gedefinieerd maar het meest belangrijke is dat de welzijn-mens , als geprofileerd individu, centraal is gesteld en niet de eigen organisatie of afnemers.

Exponentieel groeien van organisaties houdt in dat bedrijven groter kunnen worden zonder te groeien in personeel. Waarbij kennis deling, transparantie en innovatie dit mogelijk maakt. De probleem stelling en ambities gaan onderbouwd worden met deze nieuwe bedrijfsmodellen, die nog lang niet allemaal bewezen zijn, maar waarbij kaders, reflectie, en het proberen gebruikt wordt om een hoger meta niveau van de organisatie te bereiken. Innovatie vind niet alleen maar plaats in techniek en markt. Maar vindt plaats op de bedrijfsvoering en misschien wel het meest onderbelicht aspect in de race naar singularities.

Probleemstellingen zullen we tot in lengte van dagen houden. Gelukkig een constante.