Futurist

Transformatie bestaat door creativiteit

Futurist

In de afgelopen jaren zie ik steeds meer futuristen lezingen geven. Da’s een groep mensen die beschrijft hoe de toekomst en vooral de nabije toekomst zich manifesteert. Ik heb me, tot zekere hoogte, daar mee kunnen identificeren vanuit technologisch standpunt. Technologie en mens raken steeds meer verweven en we staan eigenlijk nog aan een pril begin daarvan. De toekomst zie ik meer vanuit een levens beschouwelijk oogpunt met alle bijbehorende vragen. Dit is een onderliggende vraagstuk dat niet zozeer de “hoe” vraag beantwoord in de mens-technolgie-toekomst race maar de wat en waarom vraag adresseert. De hoe vraag van de geplande toekomst wordt goed weergeven in de Netflix serie “Black Mirrors”. Zelfs de naam van de serie is weloverwogen gekozen. Ik kon mijzelf niet goed een plaats en context geven in die serie, geluk en drama projecten we vaak op ons eigen leven, anders dat de werkelijkheid van de mens in hoog tempo virtueel aan worden is. De geplande economie is na WOII in een fase gekomen waarbij we het getal “1” hebben bereikt. Exponentiële groei van deze mens-technolgie-toekomst race gaat zichtbaar worden en veranderingen nemen logaritmisch toe. Van welvaart “staat” naar welzijn “ik”. Het World Economisch Forum voorspelt een geplande exodus aan traditionele banen in de komende jaren. Algoritmes, automatisatie en ketenregie gaan een volgende fase in. De industrie loopt erop vooruit en noemt dit industrie 4.0 Wat gaan al die mensen doen zonder baan…wordt de samenleving anders ingericht en krijgen we een basis salaris. Gaan we dan betalen met nog meer aandacht. Nu geld als spaarmiddel op de klippen is gelopen en alleen nog als ruil middel dient. Is aandacht een goed alternatief betaal middel. Allemaal vragen die futuristen beantwoorden en vooral hoop geven dat we vooruit gaan in de vaart der volken en leiden naar nog meer welzijn…..

De toekomst is niets meer dan vooruitgeschreven geschiedenis en verleden niet meer dan een pro-loog van wat komen gaat. Over de toekomst na te denken en de eigen ordening aan te brengen helpt je niet mee te laten gaan met alle problemen die op ons af komen. Maar te staan voor je eigen plan. Volwassenheid is naast het ouder worden ook om te leren gaan met de toekomst en hierin kan een seminar van een futurist duiding geven voor zakelijke (persoonlijke) doelen. Maar net zoals in de Netflix serie black mirrors is een projectie nog niet de werkelijkheid.