Klimaat Crisis

Transformatie bestaat door creativiteit

Klimaat Crisis

Klimaat verandering gaat een volgende fase in

Een platte steen die over water scheert maakt steeds kleinere sprongetjes en verdwijnt uiteindelijk onder water. Een spelletje dat ik oneindig kon spelen en helemaal in opging als ik water en kiezels tegen kwam. Mijn generatie opgegroeid in de jaren 70-tig van vorige eeuw luisterend ‘s avonds naar radio Luxemburg waarbij ik de puch, citroën deux-chevaux en de walkman als ideaal beeld had.  

De westerse welvaart van onze jaren 60-tig en 70-tig jaren generatie zorgde ervoor dat deze twee generaties, de Gen-Z opkomend en de Gen-Y geen tekorten gekend hebben. Doordat in ons Nederlands maakbare maatschappij, uitgaande van een 4 procent na-oorlogse groei, we zoveel mogelijk risico hebben uitgebannen in onze samenleving. In de laatste jaren, na de ontzuiling, is hippie gedachtegoed en new-age denken van de vorige eeuw in de vorm van vernieuwd rentmeesterschap voor de aarde opnieuw sterk naar voren gekomen en lijkt verwoorden te zijn tot een sterk westerse ideologie. Door middel van gerichte programma’s in scholing, sociale politiek, urgenda, klimaatakkoord van Parijs en de structuurvisie zijn de kaders van de klimaatverandering uitermate effectief gecommuniceerd en is klimaat problematiek als globaal probleem gesteld.

Dreigingen zoals terrorisme, Rusland, Isis en armoede kunnen we als westerling na de afgelopen twee decennia redelijk plaatsen en is minder bedreigend dan we dachten. Maar klimaatverandering is de gouden geplande greep. Het is als bijna onoplosbaar probleem gekenmerkt en we moeten redden wat er te redden valt. Gletsjers die smelten, water dat over de dijken slaat en extreme droogte in het Westen is in de afgelopen eeuw door de mens zelf gecreëerd probleem en klimaatschade kan, volgende de geleerden, gemeten worden met de succes indicator temperatuurstijging. één graad Celsius opwarming van de aarde is destradeus en dat moeten we als mensheid omkeren omdat we anders de zesde massa extinctie gaan meemaken en dat willen we onze volgende generaties niet aandoen. Het gezamenlijke doel klimaatverandering geeft ons als individu door opgelegd schuldgevoel, overmatig consumentisme inzicht dat we één van de grote boosdoeners “industrie 3.0” aan het verlaten zijn. De zingeving van klimaatverandering gedragen door een diep religieus werelds verantwoordelijkheidsbesef en vernieuwd economisch model, ook wel industrie 4.0 genoemd, gaan hand in hand samen.

Het schulden systeem dat door super belasting op klimaat schade volgt is slim in elkaar gezet en vergroot de greep op het individu. We kunnen binnenkort met onze smartphones onze eigen CO2 afdruk bepalen en kunnen nagaan of de leverancier van het product bij je past met de juiste carbon-footprint. Maar wie heeft belang in deze mondiale strijd? Ben je als wereldburger in staat deze problematieken te doorzien en is informatie die ons bereikt neutraal?  Het woord “duurzaam” heeft de afgelopen jaren een andere lading gekregen en de betekenis van het woord is voorlopig nog niet uitgeraasd. Hieruit leid ik af dat klimaat informatie bij lange na nog niet neutraal, zonder voorop gezetheid, ons bereikt. Klimaat problematiek heeft recent zelfs de status klimaatcrisis gekregen waardoor er met deze versterkte focus alle andere problemen in het niet vallen. Klimaat crisis gaat namelijk uit van een temperatuurverandering van 6 graden Celsius. De 6de extinctie wordt dan een feit, aldus de geleerden.

Klimaatverandering is een draak met vele koppen en is samengevoegd met vijf andere globale kernbegrippen. De 6 globale doelen maken onderdeel uit van de transitie waar de mens in is gekomen en we het met zijn allen mee moeten doen. Wat je ook van klimaatverandering vindt. 

Het steentje zal steeds kleinere boogjes maken en de stap van klimaatverandering naar klimaatcrisis is een volgende boog van het steentje dat opspringt uit het water.