Klimaat tegengas

Transformatie bestaat door creativiteit

Klimaat tegengas

Wat opvalt in de lokale politiek in de hoofdstad van Brabant is dat we in de probleemstelling van de energietransitie het klimaat als oorzaak zijn gaan gebruiken door enkele belanghebbende om energie afnemers onder druk te zetten om mee te gaan met energie opwekking zoals windmolens en zonnepanelen. Dit omdat doelen die gesteld zijn in het klimaat akkoord van Parijs er een nieuwe economie zich aan het ontwikkelen is in de handel van lucht en windmolen parken en zonnecollector parken, met een gunstig emissie voordeel, en energie opwekking in de vorm van veel windmolens met een relatief laag rendement door de strot geduwd wordt van menig inwoner van Noord Brabant. Een mooi voorbeeld van dit is het initiatief windmolenpark bij Den Bosch / Rosmalen en Oss. Het onderliggende probleem; de manier van communicatie van het college in Den Bosch is te laat gestart en zij hebben een te opportunistisch insteek. Waarbij het initiatief door enkele agrarische bedrijven in de polder op economische gronden, dat niet verkeerd hoeft te zijn, al enkele jaren bezig is met dit plan al dan niet bijgestaan door duurzame energie consultants en dit zwaar onderschat is door het college. Het draagvlak van de inwoners komt pas in de de tweede verkenningsfase aan bod. De eerste verkenningsfase is dus bijna geruisloos aan velen voorbijgegaan, waarbij de indruk gewekt is dat de windmolenparken er gewoon komen. Ongewenst vanuit welzijns perspectief lijkt me.

Een discussie over duurzame energie anders dan zonnecollectoren en windmolens is bijna niet te voeren zonder direct een stigma te krijgen. Thorium Centrales, deze worden op een hoop geveegd met de Doel centrales in België. Waterstof dat perfect voor effectief energie transport kan zorgen wordt afgewaardeerd omdat het geen energie kan opwekken maar alleen, tot nu toe, kan omvormen en transporteren. Maar Antwerpen en Dokkum lopen voorop in deze waterstof projecten en hier is zeer beperkt aandacht voor van de politiek. Waterkracht als energie bron is totaal afgedaan volgens de wethouder. Maar bestaande CV ketels die beperkt op waterstof kunnen lopen waarbij het gasnet in Nederland anders ingezet kan worden en het gasnet in razend tempo door voornamelijk groenen niet voor mogen komen in nieuwbouw geeft te denken. Het energie opwekken en energie afnemen is in de laatste 100 jaar gescheiden geweest. Olie uit het midden-oosten wat het westen verbrand en nu willen we naast de afnemers de windmollen en zonnecentrale bouwen omdat dat dit politiek correct is. Zijn de windmolens van nu het vervolg op de nieuwe schoorstenen van begin 1900 dat welvaart inluidde voor het Westen.

Een andere probleemstelling richt zich op het feit dat gemeentelijke energie bedrijven inmiddels aan de provincie zijn overgedaan en daarom de kermis rond energie distributie weer opnieuw begint als we tot een verwachte hybride vorm van centrale en decentrale energie opwekking en afneming komen. Waarom kunnen we geen energie afnemen van waar dan ook en transporteren we dit met duurzame waterstof. De vormen van energieopwekking gaan de komende jaren exponentieel groeien als de industrie zich hier achter schaart en energie distributie als zwakke schakel een net zo’n voornaam speerpunt wordt.

Ik ben bewust dat door duiding in mijn verhaal de hoe vraag beantwoord wordt in energie transitie. Maar waarom wordt er geprobeerd de bevolking te pushen en met de energie transitie al te gaan rennen voordat we kunnen lopen. De olie industrie heeft 100 jaar zich prominent als onderdeel van de welvaart gepositioneerd en de staat afhankelijke gemaakt van de belasting die erop gevoerd wordt en dragen voor het grootste deel bij aan het vermeende klimaat probleem. In de discussie die gevoerd wordt door de politiek in ‘s-hertogenbosch is een Babylonische begripsverwarring in de eerste echte discussie op 24 september in commissie omgeving waarbij kosten-baten, windmolens, wind turbines, grootschalig of niet het plan van van aanpak bepaald en eigen raad’s kaderstellende discussie totaal buiten schot blijft. Mijn hoop is dat inzicht komt met de tijd en de denkpolitie “we moeten duurzaam zijn” en “we moeten snel heel veel windturbines hebben” ten koste gaat van het welzijn waar NL voor staat en de energie transitie discussie gevoerd met de juiste kaders en inhoud.