Aanleiding tot ontwikkelen van cognitive business management

“Cognitieve business management is gebaseerd op bestaande business managementmodellen die het gedrag van een organisatie analyseren en samenvatten in een simpel bedrijfsmodel. Door deze, vaak naoorlogse, businessmodellen aan elkaar te koppelen wordt bewijs geleverd waarom het businessmodel klopt tot het tegendeel wordt bewezen. Twee constante zijn daarbinnen altijd aanwezig: lineaire tijdschema’s waardoor het budget denken…
Lees verder