Welke type project management voor DAM

Transformatie bestaat door creativiteit

Welke type project management voor DAM

Van oudsher is altijd veel discussie geweest over een Digital Asset Management (DAM) vs. een Content Management systeem (CMS) voor beheer en distributie van content. Een DAM is in tijd eerder tot ontwikkeling gekomen voor commerciële doeleinden dan een CMS en een DAM werd voornamelijk als beeldbank gebruikt (jaren 90 vorige eeuw). Ook is DAM vaak een onderdeel van een media workflow. DAM’s hebben het kenmerk dat deze bij het importeren van assets een taxonomie toekennen waarbij de hiërarchie van assets zo gestructureerd zijn dat de samenhang goed genoeg is voor uitgevers en merkeigenaren. Voor de CMS moet er meer gedaan worden om deze als beeldbank, tekst databank in te zetten. Voor storage, opslag van bestanden en distributie van content is cloud de versneller geweest. Daarentegen wint de CMS als content repository in de laatste jaren aan terrein ten koste van de traditionele DAM voor uitgevers en aggregator. Op Github, Gitlab zijn vele projecten die als CMS-basis kunnen dienen. De aanloopkosten van een CMS zijn nagenoeg nul en de business requirements, die vaak niet van tevoren bepaald zijn, worden tijdens de projectontwikkeling bepaald. Agile / scrum als project methode werkt uitmuntend met dit ontwikkeling model. Waterfall project management methodes zoals Prince2 leveren veel toegevoegde waarde op bij DAM-projecten. Vooral als er een critical path methode wordt gebruikt om de DAM op te leveren. Op meta niveau geldt voor projectmanagement dat er 10 elementen zijn waarbij een gekozen project methode dit met de project systematiek afdekt. De 10 elementen zijn leiderschap, team, deliverables, risico, context analyse en context management, steering, planning, measure en control, communicatie. Een boek dat veel inzicht geeft heet “wegwijzer voor methoden bij projectmanagement“. Een aanrader.

Projectmanagement en het type DAM of CMS heeft een samenhang en dit wordt zichtbaar als resultaten bereikt moeten worden. Een whitepaper over DAM heb ik geschreven (NL) is op verzoek verkrijgbaar.