Wie heeft de machine aangezet in 1774?

Transformatie bestaat door creativiteit

Wie heeft de machine aangezet in 1774?

Met de wereld zoals we deze ervaren in drie stappen, de 3 industriële revoluties , zijn we gekomen in een tijdperk dat we ons gaan opmaken voor de vierde industriële revolutie. In mijn jeugd en jong volwassen tijd heb ik veel SF films bekeken waarin een deel van de toekomstige werkelijkheid kaders kregen en ik Romulans, Cylons, Androids een plaats kregen in de ordening van mijn wereldbeeld. Deze fictie kan nog steeds niet onderbouwd worden met waarnemingen anders dan de vele theorieën die de wetenschap produceert waarbij een deel van Einsteins theorieën door Michio Kaku verder ontwikkeld is en waarbij NASA mij nooit bewijs levert dat deze fictieve werelden bestaan. Aan de andere kant is er inmiddels genoeg bewijs dat de wereld anders in elkaar zit dan we hebben geleerd en maakt de matrix waar in we leven de dienst uit hoe we de wereld en ons geluk ervaren. Spiritualiteit, creativiteit en dogma’s als tekort aan energie, wie herinnert zich nog een kleine 10 jaar geleden dat de Shell aandelen afgewaardeerd werden omdat er een tekort zou zijn aan olie, worden onderdeel van de mens leefwereld die moet passen en gedijen in de aankomende wereld 4.0. Werk, inkomen, geld systemen, bronnen, machtskaders, ordeningen, normen en waarden zullen in versneld tempo veranderd worden op macht niveau en wij gaan als Westerse inwoner daar naar handelen. Het bruto nationaal uitkomst als leidraad voor succes van de verandering en problemen worden geregisseerd door media en onder onze aandacht gebracht.

Maar hoe zit het met degene die elke dag betaald wordt voor zijn tijd, aandacht en denkkracht. Houden we wat we hebben of komen we als medewerker aan de zijlijn te staan doordat we als mens sturen op een sterke intrinsieke drijfveer: de continuïteit van ons leven. Volgens het rapport Technolgy at Work v2.0, “the future is not what it used to be” gaan we in de komende 5 jaren een verandering tegemoet die doet denken aan de veranderingen van de werkgelegenheid van de textiel industrie 100 jaar geleden. Automatisatie kan namelijk niet alleen transactioneel ingezet worden, wat al jaren een dogma is, maar middels Artificial Intteligence (AI) is creatieve automatisatie mogelijk. Voornamelijk Amerikaanse bedrijven hebben naast de technologie ontwikkeling ook de juiste business modellen waarbij welzijn, vermeende vrijheid, het verleiden van de mens vooropgesteld wordt. De volwassenheid van AI, dat al sinds de jaren 80 vorige eeuw is gestart, heeft het punt bereikt dat het exponentieel kan groeien en bijdraagt aan het vermeende welzijn en de 4-de revolutie mogelijk maakt. Een andere onderbouwing van mijn betoog is dat we volgens de ordening, alweer een ordening, van de saros-zonne cyclus weer opnieuw gestart zijn (2012) en we volgens het Joods-Arabisch-Christelijk  zodiac systeem van de vissen in waterman tijdperk zijn gekomen. Het zegt op zichzelf niks over AI maar fundamentele verandering gaat pas plaats vinden als er meerder processen tegelijkertijd een verander traject ingaan.

Werkgelegenheid. Hoe gaan we het opnieuw inrichten? Vakbonden zijn niet tot nauwelijks in staat meer om huidige groepen werknemers te vertegenwoordigen. Maar ook politieke partijen zoals PvdA, SP, CDA hebben hun sociale gezicht door de kiezer, met name de millenial, moeten afstaan aan Groene partijen die ecologie, duurzaamheid en sociaal zijn voorstaan. Een ander onderliggende reden dat de na-oorlogse vak bewegingen en politieke partijen niet hebben begrepen dat de transitie van welvaart naar welzijn het individu vooropgesteld heeft en welzijn niet de groep of organisatie vertegenwoordigd en zij in dat proces met gelijkblijvend gedrag en macht zichzelf overbodig maakte. Bovendien heeft het Nederlandse polder model (belang) elke arbeidsinnovatie in de afgelopen decennia als prikkel weggenomen. Misschien uitgezonderd thuis werken op de laptop. Hierin probeer ik het operationele systeem te duiden, niet aan te tonen, dat eigen onderzoek naar een eigen toekomst van groot belang is zolang je inkomen nodig hebt om te leven en je talenten gebruikt wat je kan en waar je energie van krijgt. Het past bij het welzijn principe en volgens Johanna Chua, bladzijde 20, van het Technology at Work v2.0 rapport waarbij productie gedecentraliseerd wordt en door deze technologische voorsprong het Westen veranderd in een emerging markt countries (EM).

Het opnieuw inrichten van werkgelegenheid moet je niet overlaten aan de markt, politiek of overheid. Maar door zelf een mening vormen en onderzoek te doen waar de eigen kansen liggen om je te ontwikkelen. Inzicht te krijgen wat energie geeft en waar je je geluk in vind. Dan maakt je onderdeel uit van de participatie maatschappij, vergroot je je eigen zingeving en wordt je partner blij van je 🙂

Het systeem gestart in 1774 draaft gewoon door en de industriële revolutie 4.0 begint zijn contouren af te tekenen. Tijd om na te denken over je eigen toekomst.

Mark Kleiter

 

P.s. Leuk artikel over AI in Ethiopië.