Wijsheid komt met de jaren

Transformatie bestaat door creativiteit

Wijsheid komt met de jaren

Na enkele jaren gestudeerd te hebben en op de vooravond te staan een titel bachelor business management te halen, kom ik erachter dat ik eigenlijk helemaal niks weet. Ik heb een meter boeken staan en zo’n 25 rapporten geschreven maar zou met de opgedane kennis nog geen deuk in een pakje boter slaan. In de afgelopen decennia ben ik vooral bezig geweest vanuit een onderbuikgevoel problemen en oplossingen te duiden en wist dit te delegeren naar degene die gestudeerd hadden. Dit om te voldoen aan de onderbouwing die gewenst was door senior management, waarbij wat voor rapport het ook was, de aanbeveling in een samenvatting gepropt werd en in een liftsessie van een paar minuten gelezen werd. Ik hoopte dan dat het advies wat ik gaf opgevolgd werd. In de laatste 15 jaar van mijn (mogelijk) werkzame leven ga ik, denk ik, het verschil niet uitmaken.
De volgende generatie heeft het overgenomen en weet hoe de bedrijven en maatschappij ingericht moeten worden waarbij je zonder een master eigenlijk niet meedoet.

Wat me opvalt is dat je naarmate je ouder wordt inzicht verkrijgt. Ik durf te beweren dat mijn geloofszekerheid en 25 jaar bijbelstudies daartoe bijgedragen hebben en inzicht in veel situaties vergroot heeft. Nog maar afgezien van vaderschap; hoe met kinderen om te gaan die onvoorwaardelijk van je houden en in de eerste 14 jaar van hun leven zeggen wat ze denken?

Op de weg naar volwassenheid wil ik in de komende paar jaar een studie toegepaste psychologie doen en ik weet nu al dat ik na die studie helemaal niets weet (als in: hoe meer kennis ik op doe, hoe meer ik me realiseer wat ik allemaal nog niet weet). Maar de vreugde van het opzien naar als je ergens aan begint, geeft steeds genoeg kracht om aan wat nieuws te beginnen.
Het ouder worden is iets waar ik nog nooit aan gedacht had. Ik vind dat ik jong blijf in denken en ‘ je bent zo oud als je je voelt’. Niet dus. Volwassenheid komt met het inzicht dat je na een “mens-erger-je-niet-spelletje” weer terug bij af komt en ook erkent dat je terug bij af bent. Maar wel met meer inzicht!